Zalety i wady odchylenia kwartylowego

A. Zalety odchylenia kwartylowego:

1. Można to łatwo obliczyć i po prostu zrozumieć.

2. Nie wiąże się to z dużymi trudnościami matematycznymi.

3. Ponieważ przyjmuje średnie wartości 50%, jest to miara lepsza niż Zasięg i Zasięg procentowy.

4. Ekstremalne warunki nie mają na nią wpływu, ponieważ pominięto 25% górnych i 25% dolnych terminów.

5. Odchylenie kwartylowe zapewnia również metodę skrótu do obliczania odchylenia standardowego przy użyciu wzoru 6 QD = 5 MD = 4 SD

6. W przypadku, gdy mamy do czynienia ze środkową połową serii, jest to najlepszy środek do zastosowania.

B. Demerity lub ograniczenia Odchylenie kwartylowe:

1. Ponieważ zarówno pytania 1, jak i 3 są pomiarami pozycyjnymi, nie są zatem zdolne do dalszego leczenia algebraicznego.

2. Obliczenia są znacznie większe, ale uzyskany wynik nie ma większego znaczenia.

3. Zbyt duży wpływ na to mają wahania próbek.

4. Warunki 50% nie odgrywają żadnej roli; zignorowane pierwsze i ostatnie 25% pozycji mogą nie dać wiarygodnych wyników.

5. Jeśli wartości są nieregularne, negatywnie wpływa to na wynik.

6. Nie możemy tego nazwać miarą dyspersji, ponieważ nie pokazuje ona rozproszenia wokół żadnej średniej.

7. Wartość kwartylu może być taka sama dla dwóch lub więcej serii lub na QD nie ma wpływu rozkład terminów między Q 1 a Q 3 lub poza tymi pozycjami.

Przechodząc przez zalety i wady, dochodzimy do wniosku, że na odchylenie kwartylne nie można ślepo polegać. W przypadku rozkładów o wysokim stopniu zmienności odchylenie kwartylowe ma mniejszą niezawodność.

 

Zostaw Swój Komentarz