Prawo powrotu do skali: definicja, objaśnienie i jego rodzaje

Prawo powrotu do skali: definicja, objaśnienie i jej rodzaje!

W długim okresie wszystkie czynniki produkcji są zmienne. Żaden czynnik nie jest ustalony. W związku z tym skalę produkcji można zmienić, zmieniając ilość wszystkich czynników produkcji.

Definicja :

„Termin„ powrót do skali ”odnosi się do zmian produkcji, ponieważ wszystkie czynniki zmieniają się o tę samą proporcję.” Koutsoyiannis

„Powrót do skali odnosi się do zachowania całkowitej produkcji, ponieważ wszystkie dane wejściowe są zróżnicowane i jest koncepcją długoterminową”. Leibhafsky

Zwroty w skali są trzech następujących rodzajów:

1. Zwiększenie zwrotów na skalę.

2. Constant Returns to Scale

3. Zmniejszający się powrót do skali

Objaśnienie :

Na dłuższą metę wydajność można zwiększyć, zwiększając wszystkie czynniki w tej samej proporcji. Zasadniczo prawa zwrotu do skali odnoszą się do wzrostu produkcji wynikającego ze wzrostu wszystkich czynników w tej samej proporcji. Taki wzrost nazywa się powrotem do skali.

Załóżmy, że początkowo funkcja produkcji jest następująca:

P = f (L, K)

Teraz, jeśli oba czynniki produkcji, tj. Siła robocza i kapitał zostaną zwiększone w tej samej proporcji, tj. X, funkcja produktu zostanie przepisana jako.

W powyższej tabeli wyjaśniono następujące trzy etapy powrotu do skali:

1. Zwiększenie zwrotu na skalę:

Rosnące zyski na skali lub malejące koszty odnoszą się do sytuacji, gdy wszystkie czynniki produkcji są zwiększone, a produkcja rośnie w szybszym tempie. Oznacza to, że jeśli wszystkie dane wejściowe zostaną podwojone, produkcja również wzrośnie w szybszym tempie niż dwukrotność. Stąd mówi się, że rośnie zwrot z skali. Wzrost ten wynika z wielu powodów, takich jak podział zewnętrznych korzyści skali. Zwiększenie zysków skali można zilustrować za pomocą diagramu 8.

Na rysunku 8 oś OX przedstawia wzrost pracy i kapitału, podczas gdy oś OY pokazuje wzrost produkcji. Kiedy praca i kapitał rosną od Q do Q 1, produkcja również wzrasta z P do P 1, co jest wyższe niż czynniki produkcji, tj. Praca i kapitał.

2. Zmniejszający się powrót do skali:

Zmniejszające się zwroty lub rosnące koszty odnoszą się do tej sytuacji produkcyjnej, w której jeśli wszystkie czynniki produkcji zostaną zwiększone w danej proporcji, produkcja wzrośnie w mniejszej proporcji. Oznacza to, że jeśli nakłady zostaną podwojone, wyjście będzie mniejsze niż podwojone. Jeśli po 20% wzroście siły roboczej i kapitału następuje 10% wzrost produkcji, oznacza to spadek zysków skali.

Główną przyczyną działania malejących zysków skali jest to, że gospodarki wewnętrzne i zewnętrzne są mniejsze niż wewnętrzne i zewnętrzne nierówności. Wyraźnie wynika to ze schematu 9.

Na schemacie 9 pokazano malejący powrót do skali. Na osi OX praca i kapitał podane są na osi OY, produkcja globalna. Kiedy czynniki produkcji rosną od Q do Q 1 (większa ilość), ale w rezultacie wzrost produkcji, tj. P do P 1 jest mniejszy. Widzimy, że wzrost czynników produkcji jest większy, a wzrost produkcji jest względnie mniejszy, co ma wpływ na zmniejszenie zysków skali.

3. Stały powrót do skali:

Stały zwrot z skali lub koszt stały odnosi się do sytuacji produkcyjnej, w której produkcja rośnie dokładnie w tym samym stosunku, w którym zwiększane są czynniki produkcji. Mówiąc prościej, jeżeli czynniki produkcji są podwojone, produkcja również zostanie podwojona.

W tym przypadku gospodarka wewnętrzna i zewnętrzna są dokładnie równe wewnętrznej i zewnętrznej ekonomii. Sytuacja ta powstaje, gdy po osiągnięciu określonego poziomu produkcji korzyści skali równoważą się z brakami skali. Jest to znane jako jednorodna funkcja produkcji. Dobrym przykładem tego jest liniowa jednorodna funkcja produkcji Cobba-Douglasa. Jest to pokazane na wykresie 10. Na wykresie 10 widzimy, że wzrost czynników produkcji, tj. Pracy i kapitału, jest równy proporcji wzrostu produkcji. Dlatego wynikiem jest stały powrót do skali.

 

Zostaw Swój Komentarz